Psykolog, konsult, författare, journalist och egenföretagare