Intervjutrappan: En modell för träffsäkra rekryteringsintervjuer

Fas #1: Förberedelse

  • Skapa en kravprofil som beskriver de egenskaper och kompetenser som krävs för att klara tjänsten.
  • Utveckla ett frågebatteri med frågor som bygger på den framtagna kravprofilen.
  • Ta fram en intervjuguide med frågor och utrymme för anteckningar och bedömning av svaren.

Fas #2: Intervjuer

  • Strukturera intervjun utifrån inledning, huvuddel och avslutning, och lägg mest tid på intervjudelen.
  • Undersök varje egenskap eller kompetens utifrån situation, uppgift, agerande och resultat.
  • Skapa en god kontakt med kandidaterna genom att bland annat sammanfatta svaren.

Fas #3: Beslutsfattande

  • Komplettera intervjuerna med andra typer av relevanta källor, exempelvis referenser.
  • Fatta ett beslut om vem du tror passar bäst för tjänsten genom att jämföra kandidaternas poäng.
  • Återkoppla din bedömning till kandidaterna och eventuella uppdragsgivare.

Copyright © 2017 Fredrik Hillvesson

Du kan inte kopiera innehåll från den här sidan.