Jag som journalist

Redan under min studietid i Lund började jag intressera mig för journalistik.

Jag började min bana som reporter på Samhällsvetarkårens tidning och blev snart utsedd till tidningens redaktör och ansvarige utgivare.

En kort tid därefter började jag som reporter på den stora studenttidningen i Lund, Lundagård, och blev strax därefter tillfrågad om att ingå i tidningens redaktion.

Jag tackade ja och behöll denna plats ända fram till att jag avslutade mina studier sommaren 2002.

Efter studierna i psykologi studerade jag på Poppius journalistskola i Stockholm parallellt med att jag började jobba.

Flera år senare tog jag även några kurser i journalistik på journalisthögskolan vid Stockholms universitet.

Under många år hade jag ett regelbundet frilansuppdrag för tidningen Chef där jag mestadels skrev om ledarskap och närliggande områden, inte sällan utifrån ett populärpsykologiskt perspektiv.

Under en period var jag även redaktör för Ledarnas medlemsbilaga.

En stor del av mina artiklar har även publicerats även i Svenska Dagbladet.

Copyright © 2010–2024 Fredrik Hillvesson