Jag som konsult

Under många år har jag jobbat med att hjälpa företag att utveckla sin personal och sitt ledarskap på olika sätt och hösten 2010 drog jag igång ett eget konsultföretag.

Under åren har jag också samarbetat med flera andra konsulter i olika uppdrag.

En vanlig typ av uppdrag har handlat om att göra personbedömningar, eller second opinions, åt företag vid en rekrytering, ofta till någon form av chefsroll.

Jag har också hållit en hel del föreläsningar och utbildningar inom olika ämnen.

Andra exempel på konsultuppdrag som jag har arbetat med är coachning samt olika former av teamaktiviteter.

Du kan inte kopiera innehåll från den här sidan.