Skriva uppsats? Så hjälper du hjärnan på traven

Här följer en artikel från min hemsida SkrivaUppsats.se som handlar om ”Sju enkla steg till en färdig uppsats”, min bok om att skriva uppsats.

Det finns mycket som konkurrerar om uppmärksamheten för den som ska skriva uppsats. Och trots ett intressant ämne kan det ibland kännas svårt att komma igång med arbetet för dagen. Men det finns några saker du kan göra för att hjälpa hjärnan på traven. Det menar Fredrik Hillvesson, leg. psykolog och författare till boken ”Sju enkla steg till en färdig uppsats”.

En teknik som gör det lättare att komma igång med skrivandet under själva skrivfasen i uppsatsarbetet handlar om att avsluta varje dags arbete mitt i en mening.

– Hjärnan strävar efter fulländning. Det som inte är helt klart pockar på oss på ett annat sätt än när något är helt färdigt. Därför gör en oavslutad mening att du känner en större press på dig att fortsätta dagen efter, säger Hillvesson. Den här metoden används av en del författare för att skriva en bok, och den fungerar självklart lika bra för att skriva en b-uppsats eller en c-uppsats.

Sluta när det är som bäst

Förutom att sluta mitt i en mening är det en fördel om du kan avsluta arbetet när det är som mest lustfyllt. Det gör att du kommer att minnas den känslan dagen efter när det är dags att sätta sig ner och arbeta med uppsatsen igen. Om du arbetar tills du nästan kräks så kommer det att vara den känslan du minns, och då ökar motståndet mot att skriva uppsats.

– Det här har att göra med det vi kallar klassisk betingning, det vill säga principen att vi kan lära oss att förknippa vissa känslor och reaktioner med vissa situationer eller företeelser. Det fungerar på samma sätt som när du hör en låt på radio som du förknippar med en viss tidsperiod, och låten omedelbart slungar dig tillbaka till den tiden och den känslan, säger Hillvesson.

Ett annat sätt att utnyttja klassisk betingning är att se till att arbeta med uppsatsen vid samma tid varje dag. Det gör att du efter ett tag kommer att förknippa den tiden med att skriva uppsats. Enligt Hillvesson tar det cirka 21 dagar för oss att etablera en ny god vana.

– Regelbundenhet och goda vanor är överlag väldigt bra för att vi ska få mer gjort. Självklart går det inte alltid att hålla sig till samma tider om du till exempel har föreläsningar som pågår samtidigt som du ska skriva uppsats. Men så långt det är möjligt är det bra om du kan arbeta med din uppsats vid samma tid varje dag.

Skriva uppsats i fem minuter

Ytterligare ett sätt att göra det lättare att komma igång är att använda sig av den så kallade femminutersregeln.

– Femminutersregeln går helt enkelt ut på att du gör upp ett kontrakt med dig själv och lovar dig själv att du inte behöver pyssla med uppsatsen mer än fem minuter den dagen. Sedan får du ägna dig åt vad du vill, säger Hillvesson.

Anledningen till att detta fungerar är att motståndet mot att ta itu med någonting ofta beror på att uppgiften känns så ansträngande. Genom att minska kraven på oss själva minskar ofta motståndet mot att komma igång också.

– När de fem minuterna har gått känns det oftast betydligt lättare än vad du föreställde dig från början. Det gör också att du med stor sannolikhet kommer att fortsätta även efter att de fem minuterna är över.

Gör det roligare att skriva uppsats

Till sist vill Fredrik Hillvesson betona vikten av att belöna sig själv medan arbetet med att skriva uppsats pågår.

– Det gör att du skapar positiva känslor kring att skriva uppsats vilket i sin tur minskar motståndet mot att komma igång.

Han menar att det är viktigt att belöna sig även efter små framsteg, och inte vänta tills hela uppsatsen är klar. Bra skäl att belöna sig själv kan vara att du är klar med en viss avdelning i din uppsats eller att du har klarat av dagens arbetsbeting.

Vad belöningen ska bestå av menar han beror på vad det är du belönar dig för eftersom belöningen ska stå i proportion till arbetsinsatsen. Dessutom är det viktigt att belöningen är något som du verkligen vill ha.

– Många gånger fungerar vardagslyx som bra belöningar. Det kan kännas väldigt motiverande att veta att det väntar ett biobesök när dagens arbetspass är över.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Fem sätt att hjälpa hjärnan på traven för dig som ska skriva uppsats

1. Sluta varje dags arbete mitt i en mening under själva skrivfasen av uppsatsarbetet. Det gör att du känner en större press på dig att komma igång dagen efter.

2. Sluta dagens arbetspass när det är som roligast. Om det känns tungt när du börjar bli klar, se till att göra någonting mer lättsamt och trevligt på din uppsats innan du slutar.

3. Försök att arbeta vid samma tid varje dag så långt det är möjligt. Regelbundenhet och goda vanor är beprövade nycklar till att minska motståndet och få mer gjort.

4. Använd dig av femminutersregeln. Kom överens med dig själv om att du bara behöver arbeta fem minuter med din uppsats. När du väl har kommit igång känns det ofta lättare och du fortsätter även efter att de fem minuterna har gått.

5. Belöna dig för dina framsteg. På så sätt skapar du positiva känslor kring att skriva uppsats vilket gör att det blir roligare och att du får lättare att komma igång.

Lämna en kommentar

Du kan inte kopiera innehåll från den här sidan.