Skypeskola

Steg 1: Svara

Steg 1: Svara

skype_03

 Steg 2: Slå på kameran

Steg 2: Slå på kameran 

skype_01Steg 3: Förstora skärmen

Steg 3: Förstora skärmen

skype_02

Don`t copy text!