Intervjutrappan: En modell för träffsäkra rekryteringsintervjuer

Fas #1: Förberedelse Skapa en kravprofil som beskriver de egenskaper och kompetenser som krävs för att klara tjänsten. Utveckla ett frågebatteri med frågor som bygger på den framtagna kravprofilen. Ta fram en intervjuguide med frågor och utrymme för anteckningar och bedömning av svaren. Fas #2: Intervjuer Strukturera intervjun utifrån inledning, huvuddel och avslutning, och lägg … Läs mer

Intervjuarens guide till träffsäkra intervjufrågor

Ett beprövat sätt att få bra och tydliga svar under en rekryteringsintervju är att ställa beteendefrågor. Det innebär att du ber kandidaterna att berätta hur de har hanterat olika typer av situationer tidigare för att få en bild av deras kompetenser och egenskaper. En bra modell för beteendefrågor är STAR-modellen, som står för för Situation, … Läs mer

Copyright © 2010–2024 Fredrik Hillvesson